Het recht is er voor iedereen!

Ik geloof dat een advocaat midden in de gemeenschap moet staan. Als rechtshulpverlener moet hij de mensen leren kennen om hun problemen goed op te kunnen lossen. Daarom ben ik de Advocatenbus begonnen: om als advocaat dichter bij de mensen te staan. Het gaat éérst om de mensen en dan pas om de wet en de regeltjes. Zou dat niet zo zijn, dan hoeven we ook geen rechters meer te laten beslissen over een geschil of een strafzaak. Dan kunnen we de feiten en omstandigheden net zo goed uploaden in de computer, langs de regeltjes halen en de conclusie uitprinten als vonnis.

Ik geloof ook dat het recht er voor iedereen is. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet in Nederland. Mensen met weinig geld en kennis worden door het Nederlandse rechtssysteem benadeeld. De wetgever en de rechtspraak houden gewone burgers, die schade leiden door onrechtmatig handelen van grote bedrijven en onrechtmatig optreden van de overheid zélf, klein. Ook daartegen zal de Advocatenbus ten strijde trekken: tegen het recht van de sterkste. U ziet dat in haar adagium: “het recht is er voor iedereen!”. Met de Advocatenbus wil ik dat iedereen in Nederland, dus ook mensen met weinig geld en macht, de kracht krijgen om zich juridisch sterk te verweren. Die rechtshulp moeten ze kunnen inroepen vanaf het eerste moment dat zij een lastige brief krijgen of zich aangesproken voelen door onrecht.

Breda 1 november 2016
Peter C. Schouten

This post is also available in: Turks