mr. R.G.J. (Roy) van Kerkhof

Werkwijze
Emoties en relationele aspecten die bij juridische geschillen komen kijken maken soms dat je niet meer helder naar de kwestie kan kijken. Ik probeer dit patroon samen met je te doorbreken. Waar mogelijk wordt getracht om zaken in goed overleg met je wederpartij op te lossen. Werpt dit geen vruchten af, dan wordt vanzelfsprekend een gerechtelijke procedure niet geschuwd.

Opleiding en ervaring
Rechtsgeleerdheid heb ik gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Aan deze instelling studeerde ik af in het Personen- en Familierecht. Met name het afstammingsrecht geniet mijn bijzondere aandacht. Als jurist bij Ordito heb ik gedurende drie jaar ervaring opgedaan met de behandeling van zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke kwesties binnen een aantal lokale overheden in het zuiden des lands. Vanaf 2011 tot en met 2016 ben ik als advocaat werkzaam geweest bij Van Rooij en Pijnacker advocaten te Tilburg.

Praktijk
Mijn praktijk bestaat uit zowel een advies- als een procespraktijk. Ik voer mijn praktijk op geheel eigen wijze uit. Laagdrempeligheid en bereikbaarheid staan hierbij hoog in het vaandel. Ik verricht werkzaamheden zowel op basis van gefinancierde rechtshulp als op betalende basis.

Rechtsgebieden
Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • personen- en familierecht;
  • strafrecht;
  • jeugdrecht.

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

This post is also available in: Hollandaca